Ceník

Ceny za geodetické služby jsou smluvní a jsou závislé na mnoha faktorech, které cenu ovlivňují. Přesnější cenu s vámi rád dohodnu, volejte (+420728373386), pište (geodetpolak@gmail.com).

Geometrické plány:

  • zaměření staveb ke kolaudaci pro úvěr (100 m)                             4500,-
  • rozdělení pozemku (100 m)                                                         4500 – 5500,-
  • vyznačení věcného břemene (100 m)                                                4500,-
  • vytyčení vlastnické hranice (100 m)                                                  4500,-
  • vytyčení stavby (dle dokumentace)                                                   3500,-

Polohopisné a výškopisné měření:

(cena zaměření dle měřítka, terénu a požadavků objednavatele)1 ha4000 – 15000,-

Ostatní :

  • Stabilizace bodu (plastový mezník1 bod)                                                    100,-
  • Hodinová sazba měřické skupiny (1 hod)                                                   450,-