Úvodní stránka

„Summou pravili, že nic není v tom světě, ani krom světa, čeho by se oni doměřiti nemohli.“

Mezi geodéty, Labyrint světa a ráj srdce, Jan Amos Komenský

Vítejte na webu

Čeho se tedy dovedu doměřiti já. Jsem schopen vyhotovit pro vás kvalitní geometrický plán,  vytyčit vlastnické hranice pozemků. Dále provádím vytyčení stavebních objektůúčelové mapy (výškopis a polohopis) a projektové podklady. Zkušenosti mám také se zaměřováním inženýrských sítí.

Podnikám jako OSVČ na základě:

A teď, jak to o nás pěkně napsal Komenský, bez vytrhávání z kontextu.
„My pak odtud do jiné síně sme přišli, kdež prsty, pídi, lokty, sáhy, váhy, míry, sochory, hevery, škřipce a   podobné nádobí prodávali a plno bylo měřících a vážících. Někteří samu tu síň měřili, a každý teměř jinák  naměřil: pak se nesnadnili a měřili znovu. Někteří měřili stín, na dýl, na šíř, na tloušť: jiní jej na váhu vážili.  Summou pravili, že nic není v tom světě, ani krom světa, čeho by se oni doměřiti nemohli. Ale já, trochu se  na to jejich řemeslo podívaje, poznal sem, že více pochluby než potřeby bylo. Protož sem hlavou pokyna  odtud, šel.“

Mezi geodéty, Labyrint světa a ráj srdce, Jan Amos Komenský